Втората Англо-бурска война и отзвука от нея сред българският печат и общественост

Втората Англо-бурска война и отзвука от нея сред българският печат и общественост

 

Автор:

Симеон Миланов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 71, октомври 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В края на ХХ в. ,в североизточната част на Южна Африка се разразява голям конфликт, който оставя трайни следи в паметта и съзнанието на съвременниците си. Двете малки републики на бурите Трансваал и Оранж, с общо население около двеста хиляди души се изправят срещу четиристотин милионната Британска империя, разпростряла се на шест континента. Войната се води 3 години и завършва с очаквана победа на британците, но тази победа е скъпо извою- вана, защото бурите защитават земите си храбро и прилагат изключителни тактики. До голяма степен крайната победа на англичаните се дължи на създаването на едни от първите концентрационни лагери. Това, както и неравностойното съотношение на силите предизвиква вълна от съчувствие и солидарност към бурската кауза в цяла Европа.

 

 

Ключови думи:  

Втората Англо-бурска война, българският печат и общественост