Втората Англо-бурска война и отзвука от нея сред българският печат и общественост