- Advertisement -

ВРЕМЕТО КАТО ПРЕКЪСНАТА ВЕЛИЧИНА.ТЕОРИЯ ЗА ПРЕКЪСНАТОТО ВРЕМЕ