ВРЕМЕТО КАТО ПРЕКЪСНАТА ВЕЛИЧИНА.ТЕОРИЯ ЗА ПРЕКЪСНАТОТО ВРЕМЕ