ВРЕМЕТО КАТО ПРЕКЪСНАТА ВЕЛИЧИНА.ТЕОРИЯ ЗА ПРЕКЪСНАТОТО ВРЕМЕ

ВРЕМЕТО КАТО ПРЕКЪСНАТА ВЕЛИЧИНА.ТЕОРИЯ ЗА ПРЕКЪСНАТОТО ВРЕМЕ

 

Автор:

Методи Димитров

 

 

Списание „Българска наука“

брой 27, май 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Много хора смятат, че времето е непрекъсната величина. На пръв поглед то тече в една точно определена посока – напред. Какво всъщност представлява времето? Този въпрос вълнува много хора!

 

Ключови думи:  

ВРЕМЕТО КАТО ПРЕКЪСНАТА ВЕЛИЧИНА, ТЕОРИЯ ЗА ПРЕКЪСНАТОТО ВРЕМЕ