Връзката между паметта и мозъчната система за позициониране