Връзката между паметта и мозъчната система за позициониране

Връзката между паметта и мозъчната система за позициониране

 

Автор:

Иван Бачев

 

Списание „Българска наука“

брой 88, април 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Активни изследвания проучват детайлите за това как координатните клетки и клетките за местоположение работят заедно. Google Maps, мощният онлайн инструмент за навигация, дължи успеха си на два ключови елемента: GPS, който изчислява дадена позиция на Земята и детайлна карта, съдържаща информация, като например вашия домашен адрес, любим ресторант или магазина за закуски, край който минавате всеки ден на път за работа.

 

 

Ключови думи:  

памет, мозък, мозъчна система за позициониране