Враните 

Враните

 

Автори:

Димитра Лефтерова

д-р.Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 63, януари 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Семейството на враните Corvidae включва 113 вида, поделени в 25 рода, които доста се различават един от друг. Тези видове са космополитни пойни птици, като най – характерните представители са враните, гарваните, сварчките, свраките, сойките, чавките. Рода Corvus, който включва чавките, враните и гарваните съставлява повече от една трета от цялото семейство. Те се считат за едни от най – интелигентните животни, доказали своя интелект при редица наблюдения.

 

Ключови думи:  

врани, птици