Voodoo

Voodoo

 

Автор:

Калина Хицова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 26, април 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Тук ще разгледаме представите и същността на Вуду религията. Тя често бива използвана за сюжет във филми, видеоклипове, игри, както и за обяснение на странни явления. Но отговарят ли създадените чрез Холивуд и медиите представи на истината? С това ли се изчерпва същността на Вуду практиките? Тези въпроси следва да бъдат разгледани.

 

Ключови думи:  

Voodoo