- Advertisement -

Войната – вечната болест на обществото. Еволюция на концепциите за водене на война