Войната – вечната болест на обществото. Еволюция на концепциите за водене на война

Войната – вечната болест на обществото. Еволюция на концепциите за водене на война

 

Автор:

подп. д-р Петко Димов

 

Списание „Българска наука“

брой 90, юли 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Статията представя един исторически анализ на развитие на методите и формите за
водене на война. Твърди се, че Войната е дълбоко вкоренена в на съвременните концепциите за водене на война еволюират от традиционни към асиметрични, с което войните стават все по-кървави и смъртоносни. Тя е възникнала още на война еволюират от традиционни към асиметрични, с което войните стават все по-кървави и смъртоносни за човешките общества.

 

Ключови думи:  

съвременни концепции, война