- Advertisement -

Водорасли ни дават обещаваща възможност за борба с парниковите газове, съчетано с  производство на биогориво