Влияние на църквата в изкуството, архитектурата и музиката през ранното средновековие в Западна Европа

Влияние на църквата в изкуството, архитектурата и музиката през ранното средновековие в Западна Европа

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 35, март 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Християнството в началото си е по-бедно откъм изображения и въобще създаване на изкуство. Християнство преди Константин Велики е имало в големите градове като Александрия, където останките от някакъв вид изкуства са оскъдни. Единствения източник, който е останал до днес са изображения в катакомбите, но те са само част от това, което вероятно е имало като стил.

 

Ключови думи:  

Влияние на църквата в изкуството, архитектура, музика,  ранното средновековие в Западна Европа