Влечугите в България

Влечугите в България

 

Автор:

Марко Иванов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 45, февруари 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Европейската (Обикновена) блатна костенурка (Emys orbicularis), е единственият представител на сем. Блатните костенурки (Emydidae) в Европа. Същевременно това е най-широко разпространениятвид на стария континент. Горната част на черупката (карапакс) е маслиненокафява до черна, с множество жълти точици и черти, разположени радиално по роговите щитчета. Долната страна на черупката (пластрон) е жълтеникава до кафява с тъмни петна. Кожата е в общата окраска — маслиненокафява до черна с характерни жълтеникави ивици. Дължината на черупката варира от 13 до 20 cm, като в редки случаи достига до 23 cm. Като правило женските индивиди са по – едри от мъжките.

 

Ключови думи:  

Влечугите в България