Влечугите в България

Влечугите в България

 

Автор:

Марко Иванов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 39, юли и август 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В предните няколко броя изчерпахме българските видове змии. Не виждам по – подходящ преход към следващата част на темата от представителите на “Безкраките гущери”. В България се срещата два вида от тези влечуги: слепока и змиегущера.

 

Ключови думи:  

Влечуги, България