Влечугите в България

Влечугите в България

 

Автор:

Марко Иванов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 44, януари 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В рубриката за “Влечугите в България” не споменахме костенурките, като в България се срещат четири вида, а за два има спорадични сведения като случайни гости. И така започване със сухоземните видове, ще представим и водните и накрая ще споменем и морските обитатели.

 

Ключови думи:  

Влечугите в България