Влечугите в България

Влечугите в България

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 29, септември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Колко пъти сте виждали змия и колко пъти ви е минавало, през ума да я „утепате“ с тоягата? Колко от вас познават всички български влечуги, знаете ли как те реагират на човешкото присъствие или защо някой е бил ухапан, от „преследваща“ го змия? Затова реших да напиша една такава поредица от кратки статии, в които да се опитам да ви запозная с българското хепретологично разнообразие; както и някой – друг интересен факт около него.

 

Ключови думи:  

Влечуги, България