Влечугите в България

Влечугите в България

 

Автор:

Марко Иванов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 31, ноември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В миналия брой ние представихме накратко видовете от сем. Отровници /Viperidae/, разпространение в България. В този брой ние ще представим другите два вида отровни вида змии у нас, които потенциално не са опасни за човека.

 

Ключови думи:  

Влечуги, България