Влечугите в България

Влечугите в България

 

Автор:

Марко Иванов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 33, януари 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Наричана също обикновена водна змия, е вид змия от семей- ство Смокообразни /Colubridae/. Има характерни жълти петна зад главата, откъдето идва и името й. Достига на дължина до 140 cm. Жълтоухата змия е разпространена в Европа, Северозападна Африка и почти цяла Азия. В България е повсеместно разпространена, като се срещат два подвида: N. n. natrix и N. n. persa, като първият преобладава в районите с надморска височина над 300 m, а вторият – в низините.

 

Ключови думи:  

Влечуги, България