Влечугите в България

Влечугите в България

 

Автор:

Марко Иванов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 35, март 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Разпространена е в цяла Европа (изкл. на Сардиния, Корсика, Ирландия, Шотландия, Скандинавския полуостров северно от 63° с.ш., Северна Русия и по-голямата част от Пиренейския полуостров). Среща се и в Северна Турция, района на Кавказ, Северен Иран и Западен Казахстан. В България е разпространена в цялата страна до надморска височина 1600 m.

 

Ключови думи:  

влечуги, България