Влечугите в България

Влечугите в България

 

Автор:

Марко Иванов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 36, април 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В България се срещат три вида, представители на род Смокове – стрелци /Coluber/. Сега ще се спрем на два от тези видове, а третия ще го разгледаме малко по – късно. ◙ Смокът стрелец /Coluber caspius/, наричан още и Голям стрелец или синурник. Информацията за дължина над 2 м, се класифицира като не достоверна! Не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен.

 

Ключови думи:  

Влечуги, България