Владеенето на два езика може да забави появата на болестта на Алцхаймер

Владеенето на два езика може да забави появата на болестта на Алцхаймер

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 34, февруари 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Да владееш два езика може да бъде страхотно за възможностите за работа и при пътуване в друга страна. Едно проучване откри, че владеещите два езика (т. нар. билингви) може да развият симпимате на болестта на Алцхаймер с около 5 години по-късно.

 

Ключови думи:  

Владеенето на два езика, забавяне появата на заболявания, болестта на Алцхаймер