Визуализация на географската информация

Визуализация на географската информация

 

Автор:

Йордан Цветков

 

 

Списание „Българска наука“

брой 94, януари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Географската информация, включваща сведения за населението, икономиката и околната среда и техните взаимовръзки, се явява ключова при формирането на адекватна и актуална представа за света и обществото. Същевременно, подходящата визуализация на информацията, посредством различни графични способи, дава възможност тя да бъде възприемана много по- бързо и лесно. В статията е направен преглед на някои от основните приложения в интернет, които визуализират географска информация в интерактивен вид.

 

 

Ключови думи:  

географска информация, визуализация, интернет