Византийският финансов империализъм

Византийският финансов империализъм

 

Автор:

Петър Голийски

 

 

Списание “Българска наука”

брой 85, януари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През 1895 г. отдавна забравеният днес американски специалист по монетарна история Александър дел Мар в своето изследване „История на монетарните системи“ лансира една оригинална теория, съгласно която от времето на Юлий Цезар насетне (от втората половина на I век пр. Хр.) имперски Рим започва да гледа на сеченето на златни монети не само като на тривиален икономически и финансов акт, но и като на политически и идеологически реквизит. Според Дел Мар съгласно новата римска имперска идеология, изградена по времето на Цезар и Октавиан Август, златото се превръща в символ на имперския сюзеренитет на Рим.

 

Ключови думи:  

Рим, Византийският финансов империализъм