Викингите на Балканите II (Визуалната страна на въпроса) 

Викингите на Балканите II (Визуалната страна на въпроса)

 

Автор:

Константин Колев-син

 

 

Списание „Българска наука“

брой 76, март 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Шведските викинги, които в източните, предимно византийските, източници са наречени „варяги“ присъствали на Балканите. Това твърдение пролича в първата статия със същото заглавие, в която се опитахме да направим подробен исторически очерк на тяхното присъствие на Балканския полуостров и в това число в България. Но акцентът беше поставен единствено в историческия наратив, а не върху визуално-материалните сведения. Затова целта на втората статия със същото заглавие е да посочи визуално-материалните аспекти на присъствието на викингите в тази част на Европа (Фиг. 1) Все пак уместно е да се съчетае наративния с визуалния компонент в едно изследване, за да изградим доказателство. В частност, подчертахме, че е имало скандинавско присъствие на Балканите, но още не сме го доказали наглед, тоест визуално.

 

Ключови думи:  

Викингите на Балканите, Визуалната страна на въпроса