Как се виждам в света на науките и технологиите? Деси, 14 г.

Как се виждам в света на науките и технологиите? Деси, 14 г.

Автор:

Десислава Олегова

Списание “Българска наука”

брой 103, ноември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Хората са любопитни, оттук идва и влечението ни към познанието. Човек, още докато е малък, опознава заобикалящия го свят. От първите стъпки и думи той стига до сложни космически операции, нови открития, изобретения. Може би трудно би се изброило всяко действие на човека в откриването. Живеем във време на икономически и технически прогрес, технологии и роботи, които изпълняват ежедневни действия вместо нас. Бих казала, че сме в една различна епоха, за разлика от близките тридесет години. Размишлявах върху въпроса: защо светът днес е толкова различен? И отговорът се появи: човекът намира нужда от потребности, които все някой трябва да измисли как да ги изобрети.

 

Ключови думи:

технолигии, бъдеще

 

READ ARTICLE