Как се виждам в света на науката и технологиите? Михаела, 12 г.

Как се виждам в света на науката и технологиите? Михаела, 12 г.

Автор:

Михаела Славчева Янчева

Списание „Българска наука“

брой 103, ноември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Аз в света на науката!?  Толкова ми се иска да знам дали наистина мечтите ми ще се сбъднат! Та те са толкова много! Представите ми за моето бъдеще са свързани с любимите ми предмети в училище – искам това,  което уча по математика,  природни науки и история,  да приложа в живота си. Най-много искам да стана лекар, но такъв лекар, който да създава лекарства за всички неизлечими болести. Начина съм  го измислила – ще създавам лековете от цветята, билките и водите. Знаем колко различни са те по вид, състав, цвят и съм сигурна, че всяко цвете лекува определена  болест. Като начало ще сравнявам формата на листчетата или формата на плодчето с даден орган в нашето тяло. Само са ни нужни асоциации и проучвания, които много се надявам да са достъпни.

 

Ключови думи:

технолигии, бъдеще

 

READ ARTICLE