[ВИДЕО] Проект: Читателски практики в България. Национален интердисциплинарен проект, изследващ състоянието на четенето и грамотностите в България.

  Всички видеа от „Седмица на бенефициентите на ФНИ“ 2019 г. ще бъдат качвани периодично в тази страница – https://nauka.bg/fni-sedmica-beneficienti-2019/