[ВИДЕО] Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”

24 млн. лв. от ЕС за персонализирана медицина в България