ВГРАДЕНА НЕВЕСТА. ПРИМЕР ЗА БИТОВО ХРИСТИЯНСТВО

ВГРАДЕНА НЕВЕСТА. ПРИМЕР ЗА БИТОВО ХРИСТИЯНСТВО

 

Автор:

Ива Георгиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 48, май 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Настоящата работа има за цел да разгледа мотивът за вграждането, познат в народния фолклор, а след това претворен и в поезия, проза, драма от времето след освобождението ни. Съпоставителният метод е избран не поради липса на материал или като изследователска прищевка, а защото, струва ни се, това е най-добрия начин, по който може да се осъществи пълен анализ и разбиране не само на мотива като предмет на поетичния народен гений, но и като част от културата на българина, от народната психология и нещо много важно – гледната точка към религията.

 

Ключови думи:  

ВГРАДЕНА НЕВЕСТА, ПРИМЕР ЗА БИТОВО ХРИСТИЯНСТВО