Ветроходни гиганти от дърво

Ветроходни гиганти от дърво

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 37, май 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Г еографските открития през XV— XVII в. са направени със сравнително неголеми кораби, но със съвършеното си ветрилно стъкмяване, което позволявало да се плава срещу вятъра чрез лавиране, те оказали огромно влияние върху понататъшното развитие на корабостроенето. Морската търговия и корабостроенето се превърнали в най-важните стопански отрасли за редица европейски държави. Започнали да растат и да се развиват пристанищните градове с техните корабостроителници и складове. Такива страни като Португалия, Испания, Холандия и Англия станали могъщи и богати преди всичко благодарение на търговията по море.

 

Ключови думи:  

Ветроходни гиганти, дърво, кораби, лодки