Вестоносците на човечеството по пътя към безкрайността

Вестоносците на човечеството по пътя към безкрайността

Автор:

Цветомил Семков

 

 

Списание “Българска наука”

брой 101, септември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Статията е посветена на изследователските космически апарати Voyager 1 и 2 от NASA Mariner series, упътили се към краищата на Слънчевата система през 1977. В нея са описани трудностите, с които са се сблъскали инженерите и невероятните постижения, до които води мисията. Обстойно е разгледана промяната в човешките възприятия, относно мястото ни във Вселената и колко много зависи нашето бъдеще от знанията, които придобиваме за другите светове.

 

Ключови думи:

мисия “Voyager” („Вояджър“), изследователски мисии на Слънчевата система, космически апарати извън Слънчевата система, първата мисия за изследване на Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун

 

 

READ ARTICLE