Великото мълчание на вселената като предупреждение

Великото мълчание на вселената като предупреждение

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 28, юни 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Р азбира се, зависи какво разбираме под “живот”, но все пак последното твърдение от мотото е малко пресилено. На Земята живот има, поне за някои -:). А дали има извън нея? Този въпрос занимава човечеството от дълбока древност. Първите известни сведения по темата се намират в шумерските клинописни плочки. Според тях жители на планетата Мърдук (или Нибиру) дошли на Земята да търсят полезни изкопаеми. Очевидно не им се е работело в мините, защото “присадили” интелект на местни същества и ги използвали за тежкия труд. Така били създадени хората.

 

Ключови думи:  

Великото мълчание,  вселената, предупреждение