Великото иларийско въстание 6-9 г.

Великото иларийско въстание 6-9 г.

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 93, декември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Северозападните Балкани с техния планински пейзаж отдавна привличали вниманието на римляните. През тези земи минавал пътят, свързващ Италия с Изтока. Макар първите римски завоевания по далматинското крайбрежие да датират от средата на 3 век пр. н. е., вътрешността на страната до Дунав останала непокорена чак до управлението на Август, а многобройните и воинствени племена неведнъж плячкосвали провинция Македония. Пълното покоряване на Илирия и Панония започнало през периода 12-9 г. пр. н. е., в резултат на т. нар. Панонска война. Планът на Август за широкомащабна експанзия срещу варварския свят бил Римската империя да достигне до естествените водни прегради – реките Рейн и Дунав.

 

 

Ключови думи:  

История, Великото иларийско въстание