Вековните гори на България и техните обитатели

Автор: Христина Грозданова

1.Георги Пчеларов. Дървото – Европейска дива котка (Felis silvestris). Акрил върху картон. 2017 г.
Георги Пчеларов. Дървото – Европейска дива котка (Felis silvestris). Акрил върху картон. 2017 г.

Изложбата “Вековните гори на България и техните обитатели” е планирана преди около година с намерението да обърне внимание на един от най-сериозните проблеми, свързани с опазването на природата в световен мащаб. Един от най-добрите подходи за устойчиво съхранение на природата, на дивите животни, на ценните местообитания, е превръщането им в действителна ценност за обществото посредством познанието.

Тя е организирана от ДАФНИ (Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори) и НПМ (Националния природонаучен музей) със съдействието на WWF (World Wildlife Fund), БДЗП (Българско дружество за защита на птиците) и ФДФФ (Фонд за дивата флора и фауна) и се откри на 17 януари 2018 в НПМ.

Деница Пенева. Трипръст кълвач (Picoides tridactylus). Туш. 2017.
Деница Пенева. Трипръст кълвач (Picoides tridactylus). Туш. 2017.

В началото на 2017 година художниците от ДАФНИ избират темата за унищожаването на вековните гори, една от най-големите заплахи и причини за безвъзвратното изчезване на много видове. Популяризирането ѝ в България е важно тъй като липсата на информация и заинтересованост е една от предпоставките за унищожаването на природните богатства, които притежаваме. Първата цел на организаторите е да съберат информация, да я систематизират. Необходимо е тя да бъде разбираема и достъпна, тъй като познанието е вдъхновение.

От опитът на много от художниците в областта на научната илюстрация, както и от постигнатото в предходните няколко изложби, личи че съвместната работа със специалисти и допитването до проучватели от различни области е добра и ползотворна практика.  Както и в предходните няколко проекта, така и за осъществяването на настоящата изложба, учени, институции и неправителствени организации с радост предоставят информация и консултират артистите.


РЕКЛАМА:

***

Асен Игнатов. Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum). Акварел. 2017.
Асен Игнатов. Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum). Акварел. 2017.

WWF работят активно за проучването и опазването на вековните гори в България. Те предоставят много информационни материали, свързани с темата – проблемите, предприеманите до момента мерки и настоящите дейности за опазването на старите гори у нас. БДЗП и ФДФФ също се присъединяват като партньори в качеството си на организации, работещи за опазването и възстановяването на редки, изчезващи и изчезнали видове птици и техните местообитания. През последните години тези и други организации издават голям брой информационни и илюстрирани материали за опазването на природата, за успешните дейности и модели.

Прочетете цялата статия тук!


Европейска нощ на учените 2022 г.: