Възстановка на детско облекло от ХV в.

Възстановка на детско облекло от ХV в.

 

Автор:

Силвия Аризанова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 81, септември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Една от по-слабо проучваните теми е тази за средновековното детско облекло, използвано от българите. Обичайно вниманието се съсредоточава върху възрастните и се приема, че детските дрехи са представлявали по-опростени техни версии. Целта на настоящата работа е да се разгледа един конкретен пример на детско облекло – този от стенописното изображение на ктиторското семейство от църквата „Св. Георги” на Кремиковския манастир. То се датира от 1493 г. и следователно особеностите на облеклото може да се предположи, че са били характерни за този период. Трябва да се подчертае, че едно изображение не е достатъчно като свидетелство и не дава представа за детското облекло като цяло. Възстановката му е условна.

 

Ключови думи:  

детско облекло, история, минало, традиции