Възстановени са най-старите изкопаеми слухови костици на човекоподобно