Възстановени са най-старите изкопаеми слухови костици на човекоподобно

Възстановени са най-старите изкопаеми слухови костици на човекоподобно

 

Автор:

Кристиан Йотов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 57, май 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Проучване, проведено от антрополог от Бингамтонския университет и публикувано в бюлетина на Националната академия на науките този месец, може да хвърли нова светлина върху съществуването на най-ранните хора. Проучването анализира малките слухови костици – чукче, наковалня и стреме, на два вида от първите предци на хората в Южна Африка. Слуховите костици са най- малките кости в човешкото тяло и едни от най-редките фосили.

 

Ключови думи:  

Възстановени са най-старите изкопаеми слухови костици на човекоподобно