Възпитание, обучение и образование в Средновековна България според някои житиеписни творби

Възпитание, обучение и образование в Средновековна България според някои житиеписни творби

 

Автори:

Стоян Долапчиев

Елица Петрова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 52, ноември 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Настоящата разработка се основава на задълбоченото проучване на жития на славянските просветители Константин-Кирил Философ, Методий, Климент и Наум; жития на отшелниците Иван Рилски, Прохор Пшински, Гавраил Лесновски, Йоаким Осоговски / Сарандапорски/; жития на жените – светици Юлияния, Филотея Темнишка, Параскева Епиватска – Петка Търновска; жития на държавните и църковни дейци: Михаил Воин, Патриарх Йоаким Първи, Иларион Мъгленски, Митрополит Петър, Теодосий Търновски, Ромил Видински и жития на мъчениците Георги Нови Софийски, Николай /Никола/ Нови Софийски.

 

Ключови думи:  

Възпитание, обучение, образование в Средновековна България,  житиеписни творби