Възможности за приложение на еволюционния модел на гр. София в съвременното му устройствено планиране

Възможности за приложение на еволюционния модел на гр. София в съвременното му устройствено планиране

 

Автор:

Емил Момчило Йорданов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 70, септември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Съвременното устройствено планиране прилага т. нар. рационално-функционален подход в целия диапазон от проектни нива за териториално развитие – имотно, квартално, градско, общинско, регионално, национално. Този подход има основание в емблематичния документ предопределил за десетилетия развитието на дейността – „Атинската Харта на Градовете” от 1933г. Приет на Четвъртия Международен Конгрес на Архитектите на Модерната Архитектура (CIAM), документът е публикуван от Льо Корбюзие в доста тенденциозно парафразиран (според неговите теории за „Функционалния град”) вид през 1943г. Чак през 1972, Хартата е издадена в близък до първоначалния текст.

 

Ключови думи:  

приложение на еволюционния модел,  гр. София , съвременно устройствено планиране