Възкресение Господне с Адам и Ева

Възкресение Господне с Адам и Ева

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 39, юли и август 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В католическото и православното изкуство темата за Възкресение Гос- подне се предава по почти сходен начин основно чрез два сюжета: „Възкресение на Исус Христос” и „Слизане на Исус Христос в ада”. Разликата в третирането на образите на изток и запад идва главно от по-голямата свобода, която имат западноевропейските творци. Отсъствието в четирите канонични евангелия на конкретно описание и на двете сцени дава простор на въображението на тези творци при интерпретацията на изображенията, които макар и с религиозен сюжет, като израз не се различават много от светската живопис.

 

Ключови думи:  

Възкресение Господне, Адам, Ева