Ваксините – ползи и рискове

Ваксините – ползи и рискове

Автор:

Росица Ташкова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 100, юли/август 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Поради застрашителните размери, които придобива въпросът за ваксините и крайните мнения, които се заемат от членовете на обществото ни, решихме да разговаряме с независими представители на научната общност, които са посветили живота си на имунология- та, микробиологията и лекарската професия.

 

Ключови думи:  

ваксини, заболявания, лечения