V Международна конференция на катедра „Европеистика“ и „Жан Моне – Център за високи постижения“

На 31-ви май и 1-ви юни 2018г. в Дома на Европа – ул. „Раковска 124“ ще се проведе Петата международна конференция на катедра „Европеистика“ и „Жан Моне Център за високи постижения“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Конференцията „Съединението прави силата“ е посветена на българското ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз. Лектори ще бъдат представители на университетските среди от Албания, България, Германия, Италия, Македония, Румъния, Холандия, Сърбия, Турция.

 

Ще бъдат обсъдени горещи европейски въпроси – устойчивост на трудовите пазари в ЕС, реформите в ЕС, европеизацията на Западните Балкани, уроците от разширяването и ротационното председателство и др.

 

Конференцията се осъществява със съдействието на програма „Еразъм+“ – подпрограма „Жан Моне“  и на Фондация „Ханс Зайдел“.


РЕКЛАМА:

***

Подробности можете да намерите в програмата на конференцията:

Катедра „Европеистика“,
Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

“Жан Моне Център за високи постижения“ с подкрепата на
Програма “Еразъм плюс”

и Фондация „Ханс Зайдел“

Пета международна конференция “Съединението прави силата”

31 май – 1 юни 2018 г.

Конферентна зала на Дома на Европа в България

София, ул.„Г.С.Раковски” No 124

31 май 2018 (четвъртък)

 

8.30 – 9.00 : Регистрация на участниците

09.00 – 9.30: Откриване на конференцията

Модератор: проф. д-р Ингрид Шикова – ръководител на проекта„Жан Моне Център за високи постижения“ в катедра Европеистика

o Г-н Огнян Златев – ръководител на Представителството на ЕК в София

o Г-н Богдан Мирчев – представител на фондация „Ханс Зайдел“ за България

o Доц. дпн Калоян Симеонов – ръководител на катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 9.30 – 10.00 – Гост лектор: Проф. Мено Фенгер, Ротердамски университет, Холандия –„Във и извън кризата. Устойчивост на европейските трудови пазари“

10.00 – 10.45

Първа кръгла маса:

БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЛАДИТЕ ХОРА – ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ

Модератор: проф. д-р Ингрид Шикова – ръководител на проекта „Жан Моне Център за високи постижения“ в катедра „Европеистика“

o Доц. д-р Фабио Серичио, Университет „Сапиенца“, Рим, Италия – „Европейските настроения в страните от Източна Европа след икономическата и финансова криза“

o Гл. ас. д-р Моника Моралийска, УНСС – „Европейският стълб на социалните права като инструмент за социално сближаване в ЕС и постигане на догонващо икономическо развитие на България“

o Гл.ас. д-р Вихър Георгиев, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – „Кой Европейски съюз през 21-ви век? Оценка на възможностите за реформи“

o Дискусия
10.45 – 11.15 – кафе пауза

11.45 – 12.45 Втора кръгла маса:
ЕВРОПЕЙСКА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

Модератор: д-р Борислав Мавров, програмен директор на Европейски институт

o Доц. д-р Соня Хинкова, Нов български университет – „Геополитически предизвикателства пред Западните Балкани“

o Доц. д-р Георгиана Чичео, Университет Бабеш-Боляй, Румъния – „Европеизацията на Западните Балкани. Какво постигна Европейският съюз, къде се провали и какъв е пътят напред ?“

11.15 – 11.45 Гост-лектор: г-н Александър Пейович, Белградски университет – (Министър по европейските въпроси на Черна Гора 2016 – 2018), – “Новият подход на ЕС в преговорния процес – фокус върху

Глава 23 “ Основни права на човека“ и Глава 24 „Правосъдие, свобода и сигурност“

2

o Доц. дпн Калоян Симеонов, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – „Западните Балкани и еврото – различни подходи към обща цел“

o Д-р Силва Ибрахими, Ервин Ибрахими, Елеонора Лусиани, Еглантина Дервиши, Тирански университет, Албания – „Киберзаплахите за младите хора в Западните Балкани и ролята на силите на реда за тяхното предотвратяване“

o Дискусия
12.45– 13.45 Обяд

13.45 – 14.45 Продължение на Втората кръгла маса

o Проф. Елиф Юцкан Дагдемир, Анадолу университет, Турция – „Ролята на търговията между ЕС и Западните Балкани за обединен и силен Европейски съюз“

o Проф. Жидас Даскаловски, д-р Мария Ристеска, Университет „Климент Охридски“, Македония – „Разширяването на ЕС и Македония: условност на името“

o Доц. д-р Антоний Гълъбов, Нов български университет – „Европейската перспектива на Западните Балкани – приносът на София“

o Д-р Христина Рунцева-Тасев, Университет „Св. Климент Охридски“, Македония –„Стратегията на ЕС за Западните Балкани: перспективи за разширяване или нереалистични очаквания“

o Дискусия

15.15 – 15.45

Трета кръгла маса:

СИГУРНОСТ И СТАБИЛНОСТ В СИЛНА И ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

Модератор: доц. д-р Мирела Велева, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

14.45 – 15.15 Гост-лектор: проф. Екарт Щратеншулте, Изпълнителен директор на Германската национална академична фондация – „Не е само икономиката,

глупчо – важността на националната и на европейска идентичност за бъдещето на Европа“

o Доц. д-р Наталия Киселова, Юридически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – „Създаването на Европейската прокуратура: предложенияde lege ferenda”

o Д-р Илдико Отова, Нов български университет – „Миграцията като лакмус Общата европейска система за убежище и бъдещето на ЕС“

3

o Дискусия
15.45 – 16.15– кафе пауза

16.15 – 17.15 Продължение на Третата кръгла маса

o Доц. д-р Светла Бонева, УНСС – „Европейският енергиен съюз като фактор за укрепване на ЕС”

o Доц. д-р Мариян Гюровски, Битолски университет, Македония, д-р Драган Дуканович, Белградски университет, Сърбия – „Външна политика на страните от Западните Балкани в контекста на Стратегията за разширяване на ЕС до 2025 г.“

o Проф. Сербан Йонут, Университет в Крайова, Румъния – „Борбата на ЕС с тероризма“

o Гл.ас.д-р Милена Апостоловска-Степановска, Университет „Климент Охридски“, Македония – „Европейската армия – реалност или фикция“

o Дискусия

17.15 Край на първия ден на конференцията

4

10.00 – 11.00

Четвърта кръгла маса

НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ: РАЗШИРЯВАНЕ, КОМУНИКИРАНЕ, РОТАЦИОННО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Модератор: доц. дпн Калоян Симеонов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1 юни 2018 (петък)

page5image3721600

9.30 – 10.00 Гост лектор: проф. Андраш Инотай, Унгарска академия на науките, Будапеща – „Европейският съюз на сложен кръстопът – ползи и

разходи от различните алтернативи в историческа перспектива“

o Доц. д-р Мирела Велева, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – „Националните интереси в Източното разширяване на ЕС – ключов пропуск в научната литература за процеса“

o Доц. д-р Емилия Младенова, УНСС – „Политиката на разширяване на ЕС в контекста на Европа на различните скорости”

o Гл. ас. д-р Дорин-Мирчеа Добра, Университет Бабеш-Боляй, Румъния – „Европа на различни скорости – реалност, решение и за разочарование на някои – необходимост“

o Димитър Пехливанов, Висше франкофонско училище, София – „Бъдещето на европейската езикова политика в контекста на Брекзит“

 Дискусия

11.00- 11.30 кафе пауза

11.30 – 12.30 Продължение на Четвъртата кръгла маса

o Доц. д-р Йован Андоновски, Университет „Гоце Делчев“, Македония – „Между обещанията и тяхното осъществяване – Основните права в ЕС“

o Любинка Андоновска, Университет „Св. Климент Охридски“, Македония – „Бихевиористичен подход при осъществяването на политиките на ЕС – иновация в управлението“

o Гл. ас. д-р Гергана Радойкова, катедра „Политология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – „Комуникиране на Българското председателство на Съвета на ЕС“

o Гл. ас. д-р Мируна Балошин, Университет Бабеш-Боляй, Румъния – „Подготовка на Румънското председателство на Съвета на ЕС. Ролята на Форумът „Румъния-ЕС“ 2019 г.“

o Дискусия
12.30–12.45 Финалникоментариизакриваненаконференцията

 

За допълнителни въпроси: ingridshikova1@gmail.com


Европейска нощ на учените 2022 г.: