Устойчивост – понятие и употреба

Устойчивост – понятие и употреба

 

Автор:

Милена Велковска

 

 

Списание „Българска наука“

брой 94, януари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Статията има за цел да проследи процеса на възникване и развитие на думата устойчивост, първоначално просто като една идея, а след това и като понятие с най-разнообразна смислова натовареност. Представени са различните подходи за дефиниране на термина в зависимост от контекстуалната му употреба, както и основните документи, където се срещат. Обект на специален изследователски интерес е единството между различните измерения на устойчивостта, като е направен опит за акцентиране върху социалния аспект..

 

 

Ключови думи:  

устойчивост, аспекти на устойчивостта, социална устойчивост, процес, промяна