УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО КИНО ДО 1944 И НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО КИНО ДО 1944 И НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ

 

Автор:

Галина Хицова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 36, април 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

С настоящата статия имам за цел да разгледам етапите, през които минава киното в България в началото на миналия век. Ще се опитам да проследя по-значимите събития, белязали развитието му, както и неговите постижения и перипети. Не на последно място ще очертая публиката и дебата около неговата обществена и културна значимост.

 

Ключови думи:  

РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО КИНО, НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ