Уроците от национален парк „Йелоустоун”

Уроците от национален парк „Йелоустоун”

 

Автор:

Йордан Цветков

 

 

Списание “Българска наука”

брой 81, септември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Разположен главно в северозападната част на щата Уайоминг (96%) с отделни по-малки части в Монтана (3%) и Айдахо (1%), национален парк „Йелоустоун” е най-старият парк в света – обявен на 1 март 1872 г. По площ възлизащ на 8983 km2, паркът заема територията на естествено високопланинско плато, със средна надморска височина около 2400 m, заобиколено от почти всички страни от планински ридове. Името му произхожда от скалите с жълтеникав цвят в каньона на едноименната река.

 

Ключови думи:  

национален парк „Йелоустоун”