УНСС е водеща организация по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

Проектът № BG05M2OP001-1.002-0002 – „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД) е на стойност над 13,3 млн. лв., от които над 11 млн. лв. европейско и 2 млн. лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е от март 2018 … Продължете с четенето на УНСС е водеща организация по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“