Уилтънският диптих и владетелският церемониал в средновековна Англия

Уилтънският диптих и владетелският церемониал в средновековна Англия

 

Автор:

Вера Атанасова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 41, октомври 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

По отношение на средновековното разбиране на понятието за власт, се оформя политическата мисъл на владетеля. Важно е да обясним виждането на Ричард II за кралската власт, за да свържем тази идея с церемонията и изкуството. Ричард II се възкачва на престола през 1377 г. През юли 1376 г. той става бъдещият наследник на английския трон след смъртта на баща му Едуард Черния принц. През януари 1377 г. канцлерът заявява в парлемента, че принцът е изпратен на Англия от Бог, така както Бог изпратил Своя Син на земята, за да изкупи греховете на Неговия народ.

 

Ключови думи:  

Уилтънският диптих,  владетелският церемониал,  средновековна Англия