Удовлетворението от живота е по-голямо от типа работа