Тюленът монах – изпятата песен на един изчезващ вид 

Тюленът монах – изпятата песен на един изчезващ вид

 

Автори:

Димитра Лефтерова

д-р . Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 71, октомври 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Няма по-тъжна роля, от тази на автора, който трябва да пише за смъртта. Смъртта сама по себе си на един индивид е разстройваща, но смъртта на хиляди индивиди и изгледа на вида, поел по пътя на изчезването, е трудно описуема, а излагането и на лист хартия е почти непосилно тежка задача. Ние хората сме отговорни за изчезването или довеждането до изчезване на немалко видове по света. Тюлена монах или морския слон, както го наричат местните жители е един от тях.

 

 

Ключови думи:  

Тюленът монах, изпятата песен на един изчезващ вид