Тюленът монах – изпятата песен на един изчезващ вид