Twitter – микроблогинг по време на криза

Twitter – микроблогинг по време на криза

Автор:

Ася Георгиева

Списание “Българска наука”

брой 104, демември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Twitter е микроблогинг платформа, която често е критикувана поради факта, че налага ограничения в обема на съобщението в рамките на 140 символа и потребителите трябва да адаптират информацията си към тези лимити. Това обаче постави нови изисквания към комуникациите въобще, където писатели, поети, журналисти, комуникационни експерти, трябваше да адаптират начина си на писане към правилата на новите технологии и по-конкретно към т. нар. Twitter писане, станало популярно като „Twitterature”. Това се превърна в предизвикателство и за специалистите по публични комуникации и в частност – по кризисни комуникации.

 

Ключови думи:

Twitter

 

READ ARTICLE