Twitter – микроблогинг по време на криза

Автор: Ася Георгиева, докторант в СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация

Twitter е микроблогинг платформа, която често е критикувана поради факта, че налага ограничения в обема на съобщението в рамките на 140 символа и потребителите трябва да адаптират информацията си към тези лимити. Това обаче постави нови изисквания към комуникациите въобще, където писатели, поети, журналисти, комуникационни експерти, трябваше да адаптират начина си на писане към правилата на новите технологии и по-конкретно към т. нар. Twitter писане, станало популярно като „Twitterature”. Това се превърна в предизвикателство и за специалистите по публични комуникации и в частност – по кризисни комуникации.

Наскоро обаче микроблогинг социалната медия обяви, че планира да увеличи двойно позволените символи – една добра новина за ПР експертите, които ще разполагат с малко по-голям ресурс в този комуникационен канал.

Възможностите, които крие Twitter по отношение на кризисните комуникации, можем да търсим най-вече в силното влияние, което тази социална медия има в световен мащаб и факта, че постването на “tweet” в Twitter е аналогично на това да направиш новинарска конференция с целия свят.


РЕКЛАМА:

***

Kortom (2011) концентрира анализа си върху използването на Twitter, както по време на криза, така и преди нейното възникване. Според него, поддържането на акаунт в тази социална медия в “спокойни времена” е от особена важност. Важен е не само броят на последователите, но и това кои са тези последователи. Поради тази причина, организациите трябва да правят мониторинг на комуникационните процеси предварително и да анализират факторите на влияние и лидерите на мнение. Тези потребители, които притежават такова влияние са от ключово значение по време на криза и могат да помогнат официалните съобщения да се разпространят бързо, като ги споделят (Kortom, 2011)

Четете повече тук!


Европейска нощ на учените 2022 г.: