Тридесет години след 1984, ние всички сме наблюдавани

Тридесет години след 1984, ние всички сме наблюдавани

 

Автор:

Йоанна Николова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 95, февруари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Всеки ден, почти навсякъде, аз съм следен. И това не е параноя. Това е факт. Помислете: В рамките на Вашингтон, където живея, аз съм под постоянно наблюдение. Само местната власт разполага със стотици трафик камери и такива за наблюдение. А освен това има и камери в парковете, офис сградите, банкоматите и, разбира се, около всяка правителствена сграда или забележителност.Средно на ден, образът ми е запечатван от повече от 100 камери.

 

 

Ключови думи:  

наука, камери, наблюдение