Тридесет години след 1984, ние всички сме наблюдавани