Три първи срещи с Енил Енчев

Три първи срещи с Енил Енчев

 

Автор:

Яна Ненчева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 85, януари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Както познатата от училище средностатистическа зубрачка и аз реших да се подготвя за интервюто като изуча личността Енил Енчев из основи. Написах името му в Google и след натискането на клавиша Enter се озовах сред огромна база данни – изложби, архитектура, фотография, съоснователство на групата „Атлас”… и т.н. Не ги отворих. Добре, де. Само Уикипедия. Просто не изпитвах нужда да „чета предварително мислите и усещанията на други хора” спрямо него (принцип, който си позволявам да цитирам от интервюто с Ралица Зидарова по повод първото и пътуване до Антарктика). Първото лично впечатление е най-истинско.

 

Ключови думи:  

Енил Енчев