Трансформациите в европейското военно дело 1660-1700г.

Трансформациите в европейското военно дело 1660-1700г.

 

Автор:

Александър Стоянов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 45, февруари 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

След като в 43-ти брой на списанието разгледахме основните характеристики на военното дело в Европа през първата половина на XVII в., идва ред да обърнем внимание на промените, които настъпват през втората половина на седемнадесетото столетие. Ако в началото на XVIIв. говорим за мащабно разгръщане на вече утвърдени военни практики, от средата на века насетне се налагат редица промени, които качествено и количествено изменят пропорциите на европейските конфликти. Настоящата статия няма за цел да разглежда конкретни съревнования между две или повече държави, а ще се стреми да очертае основните посоки, в които се развива европейското военно изкуство след 1660г.

 

Ключови думи:  

Трансформациите в европейското военно дело, 1660-1700г.