Трагедия и слава 1913г.

Трагедия и слава 1913г.

 

Автори:

Антоан Тонев

Радослав Тодоров

 

 

Списание „Българска наука“

брой 59, септември 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

На 17 май (30 май по нов стил) 1913 година е подписан Лондонският мирен договор. С него е сложен край на победоносната Балканска война по време на която Османската империя е разгромена от армиите на Балканския съюз. Според мирния договор Високата порта трябва да отстъпи всички свои балкански територии на запад от линията Мидия – Енос (с изключение на Албания). Проблемът е, че Лондонският мирен договор не определя коя територия чие владение ще бъде. Така се пораждат сериозни противоречия между България, която е изнесла цялата тежест на войната и има решаващ принос за разгрома на османската армия, и нейните съюзници Сърбия и Гърция, които имат желание да заграбят възможно най-голяма част от населената предимно с българи географска област Македония.

 

Ключови думи:  

Трагедия и слава 1913г.